2ehands-zorghulpmiddelen

Opbrengst: "fun" gehandicapte kinderen

Sponsoring / subsidiŽring


Dit zijn de kaders voor financiŽle ondersteuning:


Per jaar stelt het stichtingsbestuur vast naar welke groeperingen de winst toe gaat.

Randvoorwaarden voor financiële ondersteuning zijn:

– kinderen met een handicap
– het gaat om groepen, géén individuele toewijzing
– het gaat om extra's, om het plezier
– we zijn géén verlengde arm van de ministeries van Volksgezondheid of Onderwijs.


Indien een groep of instelling in aanmerking denkt te komen voor subsidiëring kan men een onderbouwde aanvraag indienen.
Per mail, naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Bedenk hierbij dat het gaat –om wat wij noemen– de GUN en FUN-factor.

Liefst zien wij aanvragen voor financiŽle ondersteuning ingediend vóór 31 december van het jaar waarvan de opbrengst verdeeld gaat worden. Eventueel is uitloop naar half januari van het eropvolgende jaar mogelijk.